o-nassluzbycennikodkazykontakt
Advokátska kancelária JUDr. Lucie Mikušovej je nezávislou slovenskou advokátskou kanceláriou sídliacou v Trenčíne, ktorá poskytuje komplexné právne služby najmä v oblastiach občianskeho, obchodného, rodinného, pracovného a daňového práva, vrátane zastupovania v sporovom konaní na profesionálnej úrovni   s   dôrazom   na   kvalitu,   vysokú   odbornosť,   pružnosť
a efektivitu poskytnutých právnych služieb. Samozrejmosťou je tiež diskrétnosť, mlčanlivosť a ochrana poskytnutých informácii.
Znalosť slovenského právneho prostredia umožňuje efektívnosť riešenia širokého spektra právnych otázok či problémov. Zo strany kancelárie je klientom poskytovaná právna pomoc a poradenské služby s prihliadnutím na ich osobné potreby a možnosti s cieľom ponúknuť rýchle a cenovo výhodné poradenstvo.
Pri riešení individuálnych problémov podľa potreby klientov úzko spolupracujeme so súdnymi  exekútormi,   notármi,  súdnymi   znalcami,  daňovými   poradcami,
či verejnými resp. štátnymi inštitúciami.
Citat
 
Pozadie